Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Komunikat

K O M U N I K A T

 W związku z wprowadzonym stanem epidemii następuje zmiana funkcjonowania Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku poprzez ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż        1 osoba na stanowisko obsługi w Biurze SKO we Włocławku.

Rekomenduje się kontakt z Biurem SKO poprzez korzystanie z drogi telefonicznej ,korespondencyjnej                                               za pośrednictwem operatorów pocztowych oraz elektronicznej skrzynki podawczej E –PUAP.

Informację w sprawach bieżących (w zakresie nienaruszającym RODO)  można uzyskać także telefonicznie                                       pod nr telefonu 054 4115264 w godzinach od 900 -1300  lub emil : bip@bip.sko-wloclawek.pl .

Akta spraw będą udostępnione do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem                                               SKO we Włocławku. Powyższa zamiana w organizacji Biura Kolegium będzie obowiązywała do odwołania.

 

Wnosi się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, w których odnotowano występowanie zachorowań na COVID-19 (chorobę wywołaną koronawirusem SARS - CoV – 2)    lub miały kontakt z takimi osobami, a także z osobami poddanymi kwarantannie  lub zakażonymi koronawirusem, oraz u których wystąpiły objawy chorobowe powstrzymały się od stawiennictwa  w SKO we Włocławku.

W pomieszczeniach Kolegium obowiązuje noszenie  maseczek.

 

                                                                                ZAWIADOMIENIE

PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁWCZEGO WE Włocławku  z dnia 2 marca  2021r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku     z dnia 2 marca  2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw,

Zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Włocławku , że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od 2 marca 2021 r.  ulega wstrzymaniu na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku.

Czynności dokonane przez Kolegium w okresie, o którym mowa, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron. Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego ww Włocławku środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2019-11-20 12:15
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 09:37

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-11-20 12:16 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2019-11-20 12:20 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2019-11-20 12:24 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2019-11-20 12:24 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2019-11-20 12:26 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-03-16 12:11 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-03-16 12:13 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-03-20 14:49 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-05-14 09:44 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-05-22 13:44 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-05-22 13:45 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-05-22 13:47 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-07-01 10:06 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-07-30 10:01 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:37 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:38 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:40 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:41 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:43 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:44 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:47 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-13 13:48 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-26 11:50 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-26 11:51 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-26 11:56 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-08-26 12:01 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2020-10-12 12:32 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-01-19 09:23 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-03-02 11:14 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-03-02 11:59 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-03-02 12:08 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-03-02 12:10 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-08-25 09:27 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-08-25 09:27 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-08-25 09:28 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-08-25 09:29 przez Maria Wnukowska
 • zmieniono 2021-08-25 09:37 przez Maria Wnukowska

« wstecz

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 162497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-25 09:37