Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Obieg spraw

Odwołania od rozstrzygnięć podjętych w pierwszej instancji przyjmowane są i rejestrowane komputerowo w rejestrach podręcznych w sekretariacie Kolegium. To samo dotyczy wniosków o dokonanie weryfikacji rozstrzygnięć ostatecznych (tryb stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia; tryb wznowienia postępowania zakończonego w sposób ostateczny). Korespondencja może wpłynąć drogą pocztową, faksem, pocztą elektroniczną poprzez platformę EPUAP lub może być dostarczona osobiście przez strony lub pracowników organów pierwszej instancji.

Następnie Prezes, Wiceprezes lub Kierownik Biura każdą indywidualną sprawę dekretuje na członka Kolegium wyznaczonego jako przewodniczącego składu orzekającego w tej sprawie.

Sprawy ogólnoadministracyjne (np. dotyczące gospodarowania nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, spraw lokalowych, pomocy społecznej, ochrony środowiska) prowadzone są wedle procedury wskazanej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm).

Sprawy dotyczące podatków lokalowych i opłat, prowadzone są zgodnie z procedurą zamieszczoną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Po wydaniu przez skład orzekający Kolegium decyzji, postanowienia lub po zakończeniu sprawy w innej formie, rozstrzygnięcie utrwalone na piśmie jest przesyłane do stron postępowania. Kolegium korzysta w tym zakresie z usług pocztowych. Doręczenia osobiste mają charakter wyjątkowy i wynikają zawsze z okoliczności konkretnej sprawy.

W przypadku spraw z wpływu za pomocą EPUP, lub na wniosek strony, doręcznie nastepuje drogą elektroniczną.

Reguły kolejności załatwiania spraw

Sprawy w SKO we Włocławku rozpatrywane są według kolejności wpływu przy czym załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu:

 • 1 miesiąca (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego),
 • 2 miesięcy - sprawy podatkowe (art. 139§3 Ordynacja podatkowa),
 • 14 dni - sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej (art. 6 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej).

Pierwszeństwo w załatwianiu spraw mają skargi na bezczynność, wycofanie odwołania oraz sprawy wnoszone do SKO przez posłów i senatorów we własnym imieniu, a także w imieniu wyborców (art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-02-08 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 13:04
Stan spraw w 2023r.
Miesiąc Miesięczny wpływ spraw do Kolegium Liczba rozstrzygnięć w miesiącu

Styczeń

497

355

Luty

276

336

Marzec

295

315

Kwiecień

192

245

maj

177

216

Czerwiec

173

167

Lipiec

183

188

Sierpień

207

203

Wrzesień

175

160

Październik

169

181

listopad

200

198

grudzień

229

230

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2006-12-22 09:56
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-27 13:51

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39360
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-18 12:38:28