Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Kompetencje

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

 1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
 2. wybór członków komisji konkursowej,
 3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
 4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium

 • Prezes: Sławomir  Szkudlarz
 • Wiceprezes: Arkadiusz Felińczak

Członkowie etatowi

 1. Monika Budziejko
 2. Olga Kaczmarek - Graczyk
 3. Beata Przychodzka
 4. Joanna Wierzbicka

Członkowie pozaetatowi

 1. Marta Jaworska
 2. Anna Koper
 3. Justyna Krzemińska
 4. Elżbieta Pankiewcz
 5. Elżbieta Radlak
 6. Daria Świerblewska
 7. Bartłomiej Świtalski
 8. Tomasz Topoliński
 9. Edyta Walczak
 10. Katarzyna Wesołowska
 11. Maria Wnukowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wnukowska
 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-05 13:58

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 13:58:26