Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zgromadzenie Ogólne Kolegium:
Kompetencje
 

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).
Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:
1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2) wybór członków komisji konkursowej,
3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4) wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.
 
Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.
 

Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium:
 

 Prezes : Sławomir  Szkudlarz
 
Wiceprezes : Arkadiusz Felińczak
 

Członkowie etatowi:

1. Monika Budziejko
2. Olga Kaczmarek - Graczyk
3. Beata Przychodzka
4. Joanna Wierzbicka

Członkowie pozaetatowi:

  1.Marta Jaworska
  2.Anna Koper
  5.Justyna Krzemińska
  6.Elżbieta Pankiewcz
  7.Elżbieta Radlak
  8.Marzena Szymańska
  9.Tomasz Topoliński
10.Edyta Walczak
11.Katarzyna Wesołowska
12.Maria Wnukowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wnukowska
  • opublikował: Maria Wnukowska
    data publikacji: 2003-07-01 00:00
  • zmodyfikował: Maria Wnukowska
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 09:41

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39609
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-25 09:41