Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium
Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j.Dz.U z 2020 poz.256 ze zm./  i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U z 2019r., poz.900 ze zm./, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

Metryka

  • opublikował: Maria Wnukowska
    data publikacji: 2003-07-01 00:00
  • zmodyfikował: Maria Wnukowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 14:05

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14444
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-24 14:05