Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenie w sprawie dni wolnych w 2020r

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2020-07-21 11:59
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 12:11

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzonym stanem epidemii następuje zmiana funkcjonowania Biura Samorządowego Kolegium  Odwoławczego we Włocławku poprzez ograniczenie  bezpośredniej obsługi interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może   być większa      niż 1 osoba na stanowisko obsługi w Biurze SKO we Włocławku.

                Rekomenduje się  kontakt z Biurem SKO  poprzez korzystanie z drogi telefonicznej, korespondencyjnej                                    za pośrednictwem operatorów pocztowych oraz  elektronicznej  skrzynki podawczej E –PUAP.

Informację w sprawach bieżących (w zakresie nienaruszającym RODO) można uzyskać  także telefonicznie pod                                    nr telefonu  054 4115264  w godzinach od  9 -13  lub  emil : bip@bip.sko-wloclawek.pl

Akta spraw będą  udostępnione  do wglądu po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem                                         SKO   we Włocławku

 Powyższa  zamiana w organizacji Biura Kolegium będzie obowiązywała do odwołania.

Wnosi się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, w których odnotowano występowanie zachorowań na COVID-19 (chorobę wywołaną koronawirusem SARS - CoV – 2) lub miały kontakt z takimi osobami, a także z osobami poddanymi kwarantannie lub zakażonymi  koronawirusem,    oraz u których wystąpiły objawy chorobowe powstrzymały się    od stawiennictwa                             w SKO we Włocławku.

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2019-11-20 12:15
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 10:01
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
we Włocławku
 
ul. Kilińskiego 2
87-800 Włocławek

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63
fax +48 54 411 52 62

e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą :  ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)
 • Art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora

 6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

  decyzji oraz profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku
będący Administratorem Danych Osobowych,
na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO)
Zarządzeniem  z dnia 25 maja 2018 r.
wyznaczył Pana Grzegorza Dziadkowca
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem

e-mail: iod@kom-pro.pl

 

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 12:04

Klauzule RODO

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2018-08-29 12:45
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 14:12

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 85325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 10:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

ul. Kilińskiego 2
87-800 Włocławek

 

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63
 

e-mail:  bip@bip.sko-wloclawek.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 730 - 1530
Wtorek: 800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 394504
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-30 10:01

Stopka strony