Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie 19.11.2010

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2010-11-19 12:05
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-17 12:27

Obwieszczenie 13.10.2010

                                                                              Włocławek, dnia 13 października  2010 r. 

SKO  1046 / 10 

                                              O B W I E S Z C Z E N I E 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

( tj. DzU 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( DzU 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zawiadamia że w dniu  13 października 2010 r. w związku z odwołaniem Pana Jacka Wilińskiego – pełnomocnika P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji znak: RRGiZP.7331/ IP/18/09/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 WL0 0101 na terenie działki nr ew. 80 w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki,  została wydana przez tutejsze Kolegium decyzja nr SKO 1046 /10 uchylająca w/w decyzję Wójta Gminy Fabianki i przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. 

  Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, 87 – 800 Włocławek, w godzinach od 8 do 15 w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia publicznego ogłoszenia.  

  Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego http://www.sko-wloclawk.pl

i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO we Włocławku w dniu 13.10.2010r.

Zamieszczono obwieszczenie na biuletynie informacji publicznej SKO w dniu 13.10.2010r.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2010-10-13 12:57
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-13 13:12

Uprzemie  informuję,że  w  dniu  26 kwietnia 2010r.  w  Dzienniku - Gazecie Prawnej  ukaże   sie  ogłoszenie  Prezesa  SKO we  Włocławku  o  konkursie  na  pozaetatowych   członków  kolegium.

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2009-05-13 13:11
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 11:13

obwieszczenie

 

 

Włocławek dnia  19 maja 2010r.

SKO 209/10

 

 

Obwieszczenie

 

 

 

Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze we Włocławku zawiadamia  na podstawie

art. 49  kodeksu postępowania administracyjnego   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r

/t.j.Dz.U. 2000 nr.98 z póz. zm/ oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października  2008r.

 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.2008 nr 199 poz. 1227

z późn. zm./  zawiadamia , że w dniu 05. 05. 2010 roku w związku z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy  Lipno z dnia 04. 02. 2010 r znak ROR 7624/12/09/10  w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Miasta Lipna została wydana przez SKO we Włocławku decyzja o numerze SKO 209/10   uchylającą ww. decyzję Wójta Gminy Lipno i przekazująca sprawę  do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.          

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o  możliwości  zapoznania się

z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku ul. Kilińskiego 2 ,

87-800 Włocławek w godzinach od 8 do 14  w terminie 14 dni od daty niniejszego

ogłoszenia tj.19 maja 2010r.

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej  Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  www.bip.sko-wloclawek.pl  oraz   wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO . 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia   

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO we Włocławku w dniu 19 maja 2010

Zamieszczono   obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej SKO w dniu 19 maja 2010r.

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2010-05-19 11:55
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 12:20

Obwieszczenie

 

 

Włocławek, dnia 28.06.2010r.

SKO - 607/10

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zawiadamia na podstawie art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2000r.  nr 98 z późn. zm.) oraz art. 38 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia, że w dniu 07.06.2010 roku w związku z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 31.03.2010 r. znak OS. 7623-3-37/09/10 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja Placu Wolności we Włocławku” wydana została  decyzja o numerze SKO 607/10 uchylająca ww. decyzje Prezydenta Miasta Włocławka   i przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.                                                                                                                                 

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek w godzinach od 8.00 do 15.00.   

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej  Samorządowego Kolegium Odwoławczego  www.bip.sko-wloclawek.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

 we Włocławku w dniu 28.06.2010r.

Zamieszczono obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej SKO w dniu 28.06.2010r.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2010-06-28 12:35
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-28 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2479
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-25 12:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

ul. Kilińskiego 2
87-800 Włocławek

Dane kontaktowe

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63
fax +48 54 411 52 62

e-mail:  bip@bip.sko-wloclawek.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 730 - 1530
Wtorek: 800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 343397
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-03 13:29

Stopka strony