Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63

e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą: ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  • Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)
  • Art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku będący Administratorem Danych Osobowych, na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO) Zarządzeniem  z dnia 14 września  2020 r. wyznaczył Panią Joannę Dziadkowiec Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem: e-mail: iod@kom-pro.pl

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 10:52

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 466668
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-22 10:58:43